EnglishSlovak

Ľudia žijúci v centre sociálnych služieb sa zbližovali s ľuďmi z komunity

  • Domov
  • Ľudia žijúci v centre sociálnych služieb sa zbližovali s ľuďmi z komunity
01 okt
0

Centrum sociálnych služieb Zákamenné (CSS Zákamenné) je jedno z 25 zariadení sociálnych služieb, ktoré sa do projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) zapojili v 1.cykle. Zariadenie každoročne organizuje športové podujatie, ktoré spája prijímateľov sociálnych služieb dlhodobo žijúcich v zariadení s miestnou i okolitou komunitou.

Dňa 19.09.2019 sa konal už 4. ročník tohto obľúbeného podujatia s názvom: „Šport nás spája“ a tento rok sa Implementačnej agentúre MPSVR SR podarilo úspešnú komunitnú akciu spojiť aj s propagáciou myšlienok deinštitucionalizácie (DI). Riaditeľka CSS Zákamenné pani Adriana Adamicová v príhovore vysvetlila základné ciele DI a dôvody zapojenia sa zariadenia do tohto procesu. Zdôraznila význam prepájania komunity s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí dlhodobo žijú v CSS Zákamenné. Vyzdvihla dôležitosť podpory v ich príprave na transformáciu zariadenia, ktorú v rámci NP DI PTT dostáva manažment aj zamestnanci.

Počasie bolo síce už dosť chladné, ale nikoho to neodradilo a do malebnej oravskej dedinky Zákamenné prišli družstvá rôznych vekových kategórií. Každý rok sa do súťaže zapája stále viac tímov, tento rok súťažili družstvá:

CSS Zákamenné – prijímatelia sociálnych služieb

CSS Zákamenné – zamestnanci

CSS Zákamenné – prijímatelia sociálnych služieb z pracovísk Oravská Lesná a Zubrohlava

CSS Orava Tvrdošín – prijímatelia sociálnych služieb

OZ V. I. A. C. – dobrovoľníci

Dom Pomocy Spolecznej Bulowice (PL) – prijímatelia sociálnych služieb

Farský úrad Zákamenné

RTVS – Rádio Regina Stred Banská Bystrica – zamestnanci

ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné -žiačky

ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka. Zákamenné – žiaci

Úvodným výkopom všetkých poctil starosta obce Zákamenné – Mgr. Peter Klimčík.

Priateľská atmosféra, družné rozhovory a dobrá nálada pridali na hodnote tohto podujatia a všetci odchádzali spokojní, aj napriek tomu, že vyhrať mohlo iba jedno družstvo. Zlaté medaile si napokon po výbornom športovom výkone odniesli do rodného Poľska prijímatelia sociálnych služieb z DPS Bulowice.

Rozdali sme asi 150 informačných letáčikov, poskytli občerstvenie pre asi 150 ľudí a veríme, že okrem dobrého pocitu z vydareného podujatia si účastníci, či už súťažiaci alebo diváci, odniesli domov aj základné informácie o deinštitucionalizácii a projekte NP DI PTT.

Viac informácii o tejto aktivite nájdete v reportáži RTVS (minúta 14:11):  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/199331

Cieľom komunitných aktivít projektu NP DI PTT je zblížiť prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v zariadeniach s miestnou i širšou komunitou. Prostredníctvom aktivít, ako bola akcia „Šport nás spája“ v Zákamennom, sa snažíme v spolupráci s manažmentom zapojených zariadení pozitívne prezentovať proces deinštitucionalizácie, vytvárať pozitívne a transparentné vzťahy v komunite a predchádzať odmietaniu zo strany komunity.

Leave A Comment