EnglishSlovak

TOS

02 jún
0

Kvalifikačné predpoklady opatrovateliek počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID 19

Usmernenie pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby Dovoľte nám informovať Vás, že v súvislosti so schválením nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 […]

Read More
05 máj
0

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Read More
21 apr
0

Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Odporúčania pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Read More
27 mar
0

Sme tu pre Vás

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby má zastrešené všetky svoje hlavné činnosti a aktivity aj naďalej.

Read More
25 mar
0

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Read More
14 mar
0

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)

Read More
10 mar
0

Odporúčania pre poskytovateľov opatrovateľskej služby, zapojených do NP TOS

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie […]

Read More
06 mar
0

Najčastejšie otázky týkajúce sa NP TOS

Pripravili sme pre Vás zoznam najčastejších otázok zo strany záujemcov o zapojenie sa do NP TOS. Nech sa páči, vypracovanli sme odpovede pre uľahčenie a lepšie porozumenie nastavenia projektu.

Read More
19 feb
0

Máte záujem o prácu opatrovateľa/opatrovateľky ale nespĺňate kvalifikačné predpoklady na túto pracovnú pozíciu?

V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, informujte sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti získať príspevok na rekvalifikačný kurz opatrovania prostredníctvom REPAS+ Viac informácií, podmienky ako aj aktuálne potrebné […]

Read More
24 jan
0

Prehľad seminárov NP TOS za rok 2019

V uplynulom roku sme realizovali niekoľko infoseminárov venovaných témam komunitného plánovania sociálnych služieb a predstaveniu projektu NP TOS v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF vo všetkých krajských mestách. V […]

Read More