EnglishSlovak

TOS

17 dec
0

Vzdelávanie a supervízia v rámci NP TOS

Premýšľate nad supervíziou alebo vzdelávaním Vašich opatrovateliek?

Read More
30 nov
0
30 nov
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.1 – platná od 1.12.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.1 (pdf.) Platná od 1.12.2020 Prílohy Príručky Príloha č.1 – Žiadosť o refundáciu Príloha č.2 – Pracovný výkaz opatrovateľky Príloha […]

Read More
19 nov
0

Termíny ONLINE infoseminárov do konca roka 2020

Prehľad termínov a tém ONLINE infoseminárov NP TOS na november a december. Možnosť prihlásenia sa

Read More
19 nov
0

Informácia o uzavretí Oznámenia

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia IA MPSVR SR bude dňa 20.11.2020 uzavreté aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti […]

Read More
09 nov
0

Informácia o predĺžení aktivít projektu a zmene výšky finančného príspevku

Vážení žiadatelia a spolupracujúce subjekty, Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom […]

Read More
04 nov
0

Nové termíny ONLINE infoseminárov

Na mesiac november a december 2020 sme pre Vás pripravili sériu ONLINE infoseminárov NP TOS. Viac informácii v článku.

Read More
04 nov
0

Nová koncepcia tém infoseminárov NP TOS ONLINE

Prinášame Vám novú koncepciu tém infoseminárov NP TOS. Zameraná komplexne na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby a zároveň prierezom všetkých podstatných dokumentov a zákonov spojených s touto formou opatrovateľskej služby. Odteraz […]

Read More