EnglishSlovak

Informácia o uzavretí Oznámenia

  • Domov
  • Informácia o uzavretí Oznámenia
19 nov
0

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia IA MPSVR SR bude dňa 20.11.2020 uzavreté aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2020.

Po tomto termíne už nebude možné v rámci tohto Oznámenia predkladať žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Zároveň však oznamujeme žiadateľom, že na webovom sídle https://www.nptos.gov.sk/category/oznamenia-sk/  zverejníme nové Oznámenie o možnosti zapojiť sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/02/2020 s plánovaným termínom zverejnenia 1.12.2020.

Leave A Comment