EnglishSlovak

Máte záujem o prácu opatrovateľa/opatrovateľky ale nespĺňate kvalifikačné predpoklady na túto pracovnú pozíciu?

  • Domov
  • Máte záujem o prácu opatrovateľa/opatrovateľky ale nespĺňate kvalifikačné predpoklady na túto pracovnú pozíciu?
19 feb
0

V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, informujte sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti získať príspevok na rekvalifikačný kurz opatrovania prostredníctvom REPAS+


Viac informácií, podmienky ako aj aktuálne potrebné tlačivá nájdete tu:


V prípade, ak majú uchádzači o zamestnanie záujem absolvovať rekvalifikačný kurz „Kurz opatrovania“ môžu si podať požiadavku na rekvalifikačný kurz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na poskytnutie finančných príspevkov na rekvalifikačné kurzy nie je právny nárok. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny každú predloženú požiadavku posudzujú individuálne, a to na základe interného procesu hodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku vo vzťahu k zvýšeniu šance konkrétneho uchádzača o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce.

Leave A Comment