EnglishSlovak

ISE

24 júl
0

Informačný seminár pre chránené dielne v okrese Banská Bystrica

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo začiatkom júla informačný seminár pre chránené dielne, na ktorom dostalo priestor Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Banskobystrický kraj.

Read More
29 máj
0

Vzdelávací seminár zamestnancov ÚPSVaR k téme sociálnych podnikov

Koncom mája sa v priestoroch ústredia ÚPSVR v Bratislave konal prvý zo seminárov pre vybraných zamestnancov z úradov práce, ktorí budú následne kompetentní pomôcť verejnosti v otázkach týkajúcich sa úspešnej implemetácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch do praxe.

Read More
23 apr
0

O sociálnom podnikaní aj na Job Expo 2019

Viac ako 25 000 voľných pracovných miest, vyše 20 000 návštevníkov, 227 vystavovateľov a 146 sprievodných podujatí – to je krátky sumár 9. ročníka Job Expo, najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku, ktorý sa každoročne koná v priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu. Pravidelne má na ňom zastúpenie aj Impelentačná agentúra a tento rok sa ho aktívne zúčastnili i zástupcovia Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj.

Read More
12 apr
0

Social Pitch – podujatie pre sociálnych podnikateľov

9. apríla 2019 sa v Bratislave konalo „Pitching podujatie pre sociálnych podnikateľov“. Organizovala ho Slovak Business Agency ako záverečnú bodku vzdelávacieho programu SENSES.

Read More
10 apr
0

BIVIO – registrovaný sociálny podnik

Po prijatí nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v máji 2018 začali postupne pribúdať registrované sociálne podniky. Lokalizované sú najmä v menej rozvinutých regiónoch, ale výnimka potvrdzuje pravidlo a prvý registrovaný sociálny podnik v Bratislave získal štatút 1.10.2018 na pôde Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Read More
03 apr
0

Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja Nitrianskeho kraja

Zamestnanci nitrianskeho regionálneho centra sociálnej ekonomiky absolvovali prezentácie a diskusie dovedna s viac ako stovkou starostov z celého nitrianskeho kraja o možnostiach rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach ich regiónu.

Read More
02 apr
0

Sny mladých ľudí, ktoré sa dajú uchopiť a zrealizovať…

Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj prijala pozvanie študentov 3. ročníka Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oboznámiť ich so zákonom č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z pozície experta na túto tému.

Read More
20 mar
0

Pracovné stretnutie v registrovanom sociálnom podniku BIVIO

Ako ďalej optimálne napĺňať víziu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky – vytvoriť a v praxi overiť fungovanie podpornej štruktúry rozvoja sociálnej ekonomiky v podobe poradenských regionálnych centier so zázemím vo forme centrálnej koordinačnej jednotky, v podobe profesionálne pripravených zamestnancov centier a tiež zamestnancov inštitúcií slovenského trhu práce? To bola hlavná téma pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v polovici marca v priestoroch registrovaného sociálneho podniku BIVIO v Bratislave.

Read More
04 feb
0

Sociálna ekonomika je téma zaujímavá aj pre mladú generáciu

Koncom januára sa na pozvanie Spojenej školy v Detve stretli manažér regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici Ján Baláž a regionálny koordinátor Vladimír Oláh so študentami štvrtého ročníka obchodnej akadémie.

Read More
27 dec
0

Regionálne centrum v Nitre otvorilo verejnosti svoje priestory

K regionálnym centrám Inštitútu sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove pribudlo ďalšie – od decembra tohto roka sú verejnosti sprístupnené priestory aj v Nitrianskom kraji. K dispozícii sú priamo v centre Nitry na Svätoplukovom námestí č.1.

Read More