EnglishSlovak

Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja Nitrianskeho kraja

  • Domov
  • Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja Nitrianskeho kraja
03 apr
0

Zamestnanci nitrianskeho regionálneho centra sociálnej ekonomiky absolvovali prezentácie a diskusie dovedna s viac ako stovkou starostov z celého nitrianskeho kraja o možnostiach rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach ich regiónu.

Prezentuje Miroslav Černay, koordinátor Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj

V úvode každého vystúpenia bol zástupcom miestnych samospráv predstavený nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, predovšetkým možnosti založenia sociálneho podniku v podmienkach obce. Následne zástupcovia obcí dostali možnosť dozvedieť sa viac o poradenskej činnosti a úlohách regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ako aj o príkladoch z praxe o už existujúcich sociálnych podnikoch.

Viacerých starostov zaujala najmä možnosť založenia integračného sociálneho podniku, ktorý by v prípade mnohých obcí pomohol vyriešiť problém so znevýhodnenými a zraniteľnými nezamestnanými obyvateľmi. O záujme o tento segment ekonomiky svedčia aj živé diskusie prakticky na všetkých stretnutiach. Starostov zaujímali najmä oblasti, v ktorých sa môže obec realizovať prostredníctvom subjektu sociálnej ekonomiky, finančné nástroje na podporu sociálnych podnikov i možnosti a kompetencie regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Starostov Nitrianskeho kraja téma zaujala.

Keďže je našou ambíciou venovať sa každému záujemcovi osobitne – s reflektovaním podmienok, v ktorých pôsobí – neobmedzili sme sa len na otázky zadané priamo počas spoločnej diskusie. Každému z účastníkov sme ponúkli možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie – buď v priestoroch nášho regionálneho centra, alebo priamo v obci – a spoločne posúdiť možnosti založenia sociálneho podniku v konkrétnej obci. Teší nás, že záujem o ďalšie informácie bol zo strany starostov nezanedbateľný a spoločne prispejeme k rozvoju Nitrianskeho kraja.

Leave A Comment