EnglishSlovak

ISE

05 dec
0

Workshop Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II.

29.11.2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím konal workshop s názvom Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II. Na pôde bratislavskej Ekonomickej univerzity ho organizovali zanietenci sociálnej práce na Slovensku: Katedra sociálneho rozvoja a práce EU, Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií, Občianske združenie Inklúzia, nezisková organizácia Epic, Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Read More
04 dec
0

Inšpirácia z praxe – exkurzia v sociálnom podniku WASCO Valaská

V októbri 2018 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov regionálnych centier národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v priestoroch sociálneho podniku Združenie mladých Rómov, o.z. vo Valaskej.

Read More