EnglishSlovak

ISE

06 dec
0

Klimatická zmena – nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie?

Aká je rola sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v téme zeleného hospodárstva a adaptácií na klimatickú zmenu? Aké problémy a výzvy identifikujú slovenské samosprávy a odborníci v súvislosti s klimatickou zmenou? Aké sú bariéry, ale aj vízie do budúcnosti v riešení problémov v rámci adaptácie na zmenu klímy? To sú len niektoré z otázok, na ktoré sa hľadali odpovede na konferencii Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe III: Klimatická zmena – nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie.

Read More
04 dec
0

Sociálna ekonomika na Slovensku

Sociálna ekonomika Sociálna ekonomika je súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Aktivity sociálnej ekonomiky slúžia primárne k napĺňaniu verejného a komunitného záujmu. Ide o spoločensky prospešné služby, […]

Read More
25 nov
0

Aj v regióne s najnižšou nezamestnanosťou je priestor pre sociálne podniky

Trenčiansky región síce nezápasí s vysokou nezamestnanosťou, ale aj tu je dosť záujemcov, ktorí uvažujú o sociálnom podnikaní. Na základe ich záujmu sa v polovici novembra konal v Regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Trenčíne seminár s názvom Právne formy sociálnych podnikov a príklady dobrej praxe v Trenčianskom kraji.

Read More
14 nov
0

Holandský veľvyslanec nás pozval k okrúhlemu stolu

Začiatkom novembra sa konalo vo Veľkej Lomnici významné stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom Potenciál sociálnej ekonomiky – rozvoj prostredníctvom začleňovania. Pozvánka naň prišla od holandského veľvyslanca pána Henk Cor van der Kwasta do Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove.

Read More
06 nov
0

Inštitút sociálnej ekonomiky na výstave Job Forum v Trenčíne

V dňoch 24.-25.10.2019 sa v Trenčíne konala pravidelná odborná výstava Práca & Vzdelávanie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Implementačná agentúra a národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky.

Read More
05 nov
0

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

NP ISE bol spoluorganizátorom odbornej konferencie Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie. Okrem dôležitého obsahu bola významná aj podpisom Memoranda o spolupráci medzi českým MPSV a slovenským MPSVR.

Read More
21 okt
0

Sociálne inovácie majú zelenú

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrá pre EŠIF pre Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj zrealizovali v októbri informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu sociálnych inovácií.

Read More
09 okt
0

Dobré príklady z praxe zaujímali prednostov úradov miestnej samosprávy

Grand hotel Permon v Podbanskom bol 2.-3. októbra dejiskom odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.

Read More
02 okt
0

Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky

Organizovali sme odborný seminár Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky s aktuálnou podtémou Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý sa konal 11. septembra 2019 v Prešove.

Read More
04 sep
0

Od chránenej dielne k sociálnemu podniku: séria prezentácií v Nitrianskom kraji

V priebehu letných mesiacov pripravilo Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Nitre v spolupráci s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Nitrianskeho kraja sériu prezentácií o sociálnej ekonomike a možnosti sociálneho podnikania pre majiteľov chránených dielní.

Read More