EnglishSlovak

Nezaradené TOS

20 júl
0

Informačný seminár – Terénna opatrovateľská služba od A do Z – Prešov

Vážení poskytovatelia opatrvateľskej služby, dovoľujeme si vás pozvať na Informačný seminár organizovaný tímom národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej len „NP TOS“) na tému Opatrovateľská služba […]

Read More
24 jún
0

Informačný seminár – Terénna opatrovateľská služba od A do Z – Banská Bystrica

Srdečne Vás pozývame na informačný seminár NP TOS venovaný komplexne téme Terénnej opatrovateľskej služby.

Read More
16 jún
0

Informácia pre zapojené subjekty do NP TOS – ukončenie núdzového stavu

O polnoci dňa 13.6.2020 skončil na Slovensku núdzový stav. Naďalej však ostáva v platnosti mimoriadna situácia.

Read More
10 jún
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS/01/2020 – UZAVRETÉ

Elektronický formulár Žiadosti o Zapojenie sa do NP TOS Znenie Oznámenia Prílohy Oznámenia Príloha č. 1: Formulár žiadosti – vzor (pdf.) Príloha č. 2: Kritéria pre výber tretích subjektov (pdf.) […]

Read More
09 jún
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0 – platná od 10.6.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0 Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0 – S VYZNAČENÝMI ZMENAMI Platná od 10.6.2020 Prílohy […]

Read More
09 jún
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 1.0 – platná od 5.8.2019 – 9.6.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 1.0 (pdf.) Platná od 5.8.2019 – 9.6.2020 Prílohy Príručky

Read More
05 jún
0

Modelový dokument – určenie rozsahu zaškolenia opatrovateľky

Pripravili sme pre Vás modelový dokument, ktorým ako poskytovateľ opatrovateľskej služby môžete určiť vecný a časový rozsah zaškolenia opatrovateľa/ky počas mimoriadnej situácie.

Read More
05 jún
0

Dôležitá informácia pre žiadateľov o zapojenie sa do NP TOS

Uzavretie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2019.

Read More
27 mar
0

Sme tu pre Vás

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby má zastrešené všetky svoje hlavné činnosti a aktivity aj naďalej.

Read More