EnglishSlovak

Nezaradené TOS

25 mar
0

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Read More
14 mar
0

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)

Read More
10 mar
0

Odporúčania pre poskytovateľov opatrovateľskej služby, zapojených do NP TOS

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie […]

Read More
19 feb
0

Máte záujem o prácu opatrovateľa/opatrovateľky ale nespĺňate kvalifikačné predpoklady na túto pracovnú pozíciu?

V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, informujte sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti získať príspevok na rekvalifikačný kurz opatrovania prostredníctvom REPAS+ Viac informácií, podmienky ako aj aktuálne potrebné […]

Read More
18 dec
0

PF 2020

PF 2020

Read More
16 dec
0

Výberové konanie na pozíciu Expert/ka – UZAVRETÉ

Do tímu NP TOS hľadáme Expertov. Súčasťou práce expertov bude analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v podmienkach miestnej a územnej samosprávy ako aj analýza rozpočtov obcí do 1000 obyvateľov.

Read More
27 nov
0

Videomanuál k predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS

Pripravili sme pre Vás videomanuál k správnemu predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS a k správnemu vypĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis.

Read More
05 aug
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – UZAVRETÉ

Znenie Oznámenia Prílohy Oznámenia Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS Videomanuál k vpĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis

Read More
20 dec
0

Dokumenty

Obsah tejto stránky momentálne intenzívne dokončujeme

Read More
15 dec
0