EnglishSlovak

Dôležitá informácia pre žiadateľov o zapojenie sa do NP TOS

  • Domov
  • Dôležitá informácia pre žiadateľov o zapojenie sa do NP TOS
05 jún
0

Oznamujeme žiadateľom, že na základe rozhodnutia IA MPSVR SR bude dňa 09.06.2020 uzavreté Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2019.

Po tomto termíne už nebude možné v rámci Oznámenia č. NP TOS/01/2019 predkladať žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.


Žiadosti na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktoré boli elektronicky podané v rámci Oznámenia č. NP TOS/01/2019 môžu byť podané na poštovú prepravu najneskôr do 09.06.2020. Po tomto termíne nebudú uvedené Žiadosti akceptované.


IA MPSVR SR zároveň oznamuje žiadateľom, že na webovom sídle https://www.nptos.gov.sk/category/oznamenia-sk/ plánuje 10.06.2020 zverejniť Oznámenie o možnosti zapojiť sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2020.


Po zverejnení Oznámenia č. NP TOS/01/2020 bude potrebné opätovne podať žiadosť o zapojenie sa do NP TOS prostredníctvom elektronického formulára.


Poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí realizujú výkon opatrovateľskej služby v rámci NP TOS a majú s IA MPSVR SR uzatvorenú Zmluvu o spolupráci opätovne Žiadosť o zapojenie sa do NP TOS nepodávajú !

Leave A Comment