EnglishSlovak

KSS

22 apr
0

Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19) k 17.4.2020. Viac info tu.

Read More
22 apr
0

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby Odporúčaný postup MPSVR SR pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch s ambulantnou formou k 25.3.2020. Viac […]

Read More
17 apr
0

Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb

Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb Vláda SR prijala rozhodnutie, ktorým sa začne testovanie klientov sociálnych služieb na koronavírus COVID-19. Viac info tu

Read More
06 apr
0

Rozhovory s garantmi lektorských tímov národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP KSS)

Rozhovory s garantmi lektorských tímov národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP KSS) Prinášame Vám rozhovory s našimi garantmi lektorských tímov pôsobiacimi v rámci NP KSS. Ďakujeme im, že si našli […]

Read More
26 mar
0

Oznámenie o dočasnom pozastavení aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a ochrany zdravia bolo v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb (NP […]

Read More
26 mar
0

Dôležité informácie vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča nasledovný postup prijímania klientov do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie (ďalej len „zariadenie“), a […]

Read More
14 feb
0

Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality

Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality V rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb sa realizuje pilotný výkon hodnotenia podmienok kvality od februára 2020 s predpokladaným ukončením […]

Read More
18 dec
0

Harmonogram seminárov v roku 2020

Zverejnili sme aktuálny harmonogram seminárov na rok 2020.

Read More
11 nov
0

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka metodik/metodička v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/pracovne-ponuky1/pracovna-ponuka-na-poziciu-lektor-ka-metodikmetodicka-v-narodnom-projekte-kvalita-socialnych-sluzieb

Read More