EnglishSlovak

KSS

26 mar
0

Dôležité informácie vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča nasledovný postup prijímania klientov do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie (ďalej len „zariadenie“), a […]

Read More
14 feb
0

Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality

Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality V rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb sa realizuje pilotný výkon hodnotenia podmienok kvality od februára 2020 s predpokladaným ukončením […]

Read More
18 dec
0

Harmonogram seminárov v roku 2020

Zverejnili sme aktuálny harmonogram seminárov na rok 2020.

Read More
11 nov
0

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka metodik/metodička v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/pracovne-ponuky1/pracovna-ponuka-na-poziciu-lektor-ka-metodikmetodicka-v-narodnom-projekte-kvalita-socialnych-sluzieb

Read More