EnglishSlovak

Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality

  • Domov
  • Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality
14 feb
0

Výber subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality

V rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb sa realizuje pilotný výkon hodnotenia podmienok kvality od februára 2020 s predpokladaným ukončením do decembra 2020. Cieľom je pilotne overiť výkon hodnotiteľskej činnosti a zároveň overiť možnosť zavedenia užívateľského prvku do hodnotiteľskej činnosti, realizovať trénovanie zástupcov skupín užívateľov v pozícii člena hodnotiteľských tímov na výkon hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb priamo u vybraných poskytovateľov.

Na základe nominácií kľúčových zástupcov zriaďovateľov a organizácií združujúcich poskytovateľov sociálnych služieb (osobitne SK8, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR, Zväz poskytovateľov SR, SOCIA, Únia miest, Sociofórum, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie) bolo vybraných 24 poskytovateľov sociálnych služieb. Pri výbere bol zohľadnený druh sociálnej služby, typ poskytovateľa sociálnej služby, regionalita a dĺžka registrácie sociálnej služby. Ďakujeme všetkým nominovaným subjektom za prejavený záujem a súhlas byť súčasťou pilotného hodnotenia podmienok kvality v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb.

Zoznam vybraných subjektov – poskytovateľov sociálnych služieb pre účely pilotného hodnotenia podmienok kvality

Klaster Druh sociálnej služby Názov poskytovateľa sociálnej služby
 KLASTER A (18)
AOpatrovateľská služba (4) 1Mesto Dolný Kubín
2MARGARÉTKA
3Mesto Partizánske
4Obec Lenartov
AZariadenie pre seniorov (3)5Sociálny dom ANTIC, n.o.
6Zariadenie pre seniorov – Domov dôchodcov Santovka
7ZSS Nestor o.z.
ADomov sociálnych služieb (3)8Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch
9HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti
10Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
AŠpecializované zariadenie (3)11TROJLÍSTOK – Centrum sociálnych služieb
12Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
13Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
ADenný stacionár (1)14Domov n.o., Partizánske
AZariadenie opatrovateľskej služby (1)15Nezábudka, n.o.
AZariadenie podporovaného bývania
(1)
16Mesto Banská Bystrica
ARehabilitačné stredisko
(1)
17 Združenie pre dušovné zdravie – Integra, občianske združenie
 KLASTER B (5)
BKomunitné centrum1Mesto Zvolen, KC Romano Jilo
BÚtulok2ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
BTerénna služba krízovej intervencie3Mesto Handlová
BZariadenie núdzového bývania4Záujmové združenie RODINA
BNízkoprahové denné centrum5OZ VAGUS
 KLASTER C (2)
CZariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa1Mesto Žilina
CSlužba včasnej intervencie2Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Zoznam vybraných subjektov https://kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk/pv-a-vyber-subjektov-pss_2/

Leave A Comment