EnglishSlovak

KSS

22 okt
0

Informácia pre poskytovateľov sociálnych služieb

Informácia pre poskytovateľov sociálnych služieb Vzhľadom na aktuálnu situáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnilo niekoľko informácii a usmernení, v súvislosti s druhou vlnou šírenia nákazy ochorenia COVID-19 […]

Read More
01 okt
0

Informácie o výstupoch k hodnoteniu podmienok kvality

Informácia o výstupoch k hodnoteniu podmienok kvality 1 Metodika výkonu lektorskej činnosti pre odbornú prípravu hodnotiteľov (K. Repková (ed.), M. Filipová, Z. Jusková, september 2019) Metodika bola spracovaná v septembri 2019 […]

Read More
14 sep
0

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb 1 Metodika výkonu lektorskej činnosti pre poskytovateľov sociálnych služieb (A. Mátel (ed.), B. Horváthová, J. Mazalánová, T. Roman, 2019) Metodika bola spracovaná […]

Read More
03 jún
0

Zmierňovanie opatrení v sociálnych službách sa začína

Zmierňovanie opatrení v sociálnych službách sa začína Informácie MPSVR SR o začínajúcich zmierňovaniach opatrení v sociálnych službách nájdete na tomto odkaze

Read More
29 máj
0

Postupné zmierňovanie opatrení v sociálnych službách

Postupné zmierňovanie opatrení v sociálnych službách Informácie MPSVR SR o postupe zmierňovania opatrení môžete nájsť na tomto odkaze.

Read More
19 máj
0

Odporúčaná literatúra dostupná online

Adam, P. et al. (2018). Štandardy NDC (nízkoprahových denných centier). Bratislava: IA MPSVR. Dostupné on-line: https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/Standardy%20NDC%20brozura%20Jun2018%20FINAL.pdf (formát PDF, 471 kB) Bartoš, R. et al. (2018). Štandardy NSSDR (nízkoprahových sociálnych služieb […]

Read More
19 máj
0

Ďalšia odporúčaná literatúra

Ďalšia odporúčaná literatúra Bicková, L. et al. (2011) Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovalů sociálních službě České republiky. ISBN 978-80-904668-1-4. Cienciala, J. et al. (2011) Procesně […]

Read More
11 máj
0

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala potrebu prijať celý rad opatrení o.i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám […]

Read More
30 apr
0

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec)

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia Covid-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec) Nižšie uvedený dokument nájdete […]

Read More
28 apr
0

Povinnosť zverejňovania krízového plánu

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Povinnosť zverejňovania krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie na svojom webovom sídle najneskôr do 7.5.2020. Viac informácií tu.

Read More