EnglishSlovak

Aktuality

16 sep
0

Odborné aktivity projektu pokračujú

Odborné aktivity projektu pokračujú Po viac ako polročnej prestávke súvisiacej s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 pokračuje od júna 2021 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (ďalej len „NP KSS“) […]

Read More
17 dec
0

Informácia o stave projektu NP KSS

Informácie o stave projektu NP KSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky implementuje od júna 2019 do mája 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého […]

Read More
22 okt
0

Informácia pre poskytovateľov sociálnych služieb

Informácia pre poskytovateľov sociálnych služieb Vzhľadom na aktuálnu situáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnilo niekoľko informácii a usmernení, v súvislosti s druhou vlnou šírenia nákazy ochorenia COVID-19 […]

Read More
03 jún
0

Zmierňovanie opatrení v sociálnych službách sa začína

Zmierňovanie opatrení v sociálnych službách sa začína Informácie MPSVR SR o začínajúcich zmierňovaniach opatrení v sociálnych službách nájdete na tomto odkaze

Read More
29 máj
0

Postupné zmierňovanie opatrení v sociálnych službách

Postupné zmierňovanie opatrení v sociálnych službách Informácie MPSVR SR o postupe zmierňovania opatrení môžete nájsť na tomto odkaze.

Read More
11 máj
0

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala potrebu prijať celý rad opatrení o.i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám […]

Read More
30 apr
0

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec)

Modelový krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia Covid-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v zariadení sociálnych služieb (základný metodický rámec) Nižšie uvedený dokument nájdete […]

Read More
28 apr
0

Povinnosť zverejňovania krízového plánu

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Povinnosť zverejňovania krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie na svojom webovom sídle najneskôr do 7.5.2020. Viac informácií tu.

Read More
22 apr
0

Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb

Povinnosť zverejňovania krízového plánu Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19) k 17.4.2020. Viac info tu.

Read More
22 apr
0

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby

Postup pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby Odporúčaný postup MPSVR SR pre poskytovateľov pri dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch s ambulantnou formou k 25.3.2020. Viac […]

Read More