EnglishSlovak

Odborné aktivity projektu pokračujú

  • Domov
  • Odborné aktivity projektu pokračujú
16 sep
0

Odborné aktivity projektu pokračujú

Po viac ako polročnej prestávke súvisiacej s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 pokračuje od júna 2021 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (ďalej len „NP KSS“) v realizácii pilotných výkonov hodnotenia podmienok kvality. Počas uplynulých mesiacov sa však projektový tím sústredil aj na ďalšie podaktivity projektu.

Odborné semináre pre poskytovateľov prebiehali od októbra 2020 do marca 2021 výhradne online formou. V mesiacoch marec a apríl 2021 bola aj ich realizácia z dôvodu pandémie pozastavená. Online forma bola obnovená  v máji, kedy sa tiež uskutočnili dva špecializované semináre orientované na konkrétne druhy sociálnych služieb. Od júna 2021 už vzdelávanie poskytovateľov prebieha plynule prezenčnou formou.

Počas druhej vlny pandémie tiež v rámci NP KSS začal proces evaluácie, v rámci ktorého sa hodnotia najmä relevantné ukazovatele v zavádzaní podmienok kvality.  

Sme radi, že vývoj epidemiologickej situácie nám umožnil opäť naštartovať projektové aktivity, zamerané na odbornú prípravu a metodickú podporu poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj odbornú prípravu hodnotiteľov kvality. Tieto činnosti dávajú dobré predpoklady na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb do budúcnosti.  

K 23. augustu 2021 sa doposiaľ zrealizovalo 51 odborných seminárov pre poskytovateľov sociálnych služieb a zároveň sa uskutočnilo 7 pilotných výkonov hodnotenia podmienok kvality. V súčasnosti prebiehajú ďalšie 4 pilotné výkony hodnotenia a súčasne s (doplniť presný počet) riadnymi výkonmi, do ktorých sú zapojení aj externí hodnotitelia NP KSS.      

Leave A Comment