EnglishSlovak

Informácia o stave projektu NP KSS

  • Domov
  • Informácia o stave projektu NP KSS
17 dec
0

Informácie o stave projektu NP KSS

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky implementuje od júna 2019 do mája 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého zámerom je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov sociálnych služieb pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v súlade s prílohou číslo 2.

Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality a zároveň cestou zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.

V rámci poskytovateľského aspektu kvality sa v období od októbra 2019 realizujú odborné semináre zamerané na implementáciu podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb. V roku 2019 prebehlo celkom 16 seminárov. V roku 2020 bolo naplánovaných celkovo 32 seminárov. Tento cieľ sa nepodarilo naplniť na 100%, nakoľko sme boli nútení organizovanie odborných seminárov pozastaviť a to v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Celkovo sa nám ale v roku 2020 podarilo zrealizovať 22 seminárov, z toho bolo 6 organizovaných prostredníctvom komunikačných platforiem.

Systém hodnotenia je zastrešený formou pilotných hodnotení a hodnotení na riadny výkon. Za rok 2020 sa napriek COVID-19 podarilo čiastočne zrealizovať 9 pilotných hodnotení a uzatvorených ich bolo 7. Rozpracované boli 4 riadne výkony a ukončený bol jeden.

Na rok 2021 je naplánovaných 33 odborných seminárov, 17 pilotných hodnotení a 6 riadnych výkonov. Všetci veríme, že vývoj epidemiologickej situácie nám našu víziu neprekazí.

Leave A Comment