EnglishSlovak

Aktuality TOS

19 feb
0

Máte záujem o prácu opatrovateľa/opatrovateľky ale nespĺňate kvalifikačné predpoklady na túto pracovnú pozíciu?

V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, informujte sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti získať príspevok na rekvalifikačný kurz opatrovania prostredníctvom REPAS+ Viac informácií, podmienky ako aj aktuálne potrebné […]

Read More
24 jan
0

Prehľad seminárov NP TOS za rok 2019

V uplynulom roku sme realizovali niekoľko infoseminárov venovaných témam komunitného plánovania sociálnych služieb a predstaveniu projektu NP TOS v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF vo všetkých krajských mestách. V […]

Read More
18 dec
0

PF 2020

PF 2020

Read More
16 dec
0

Výberové konanie na pozíciu Odborník/čka pre Informačné semináre a osvetu – UZAVRETÉ

Do tímu NP TOS hľadáme odborníkov na Informačné semináre a osvetu. Ak ste odborníkom na sociálnu oblasť, opatrovateľskú službu a pod. kliknite na tento odkaz

Read More
16 dec
0

Výberové konanie na pozíciu Expert/ka – UZAVRETÉ

Do tímu NP TOS hľadáme Expertov. Súčasťou práce expertov bude analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v podmienkach miestnej a územnej samosprávy ako aj analýza rozpočtov obcí do 1000 obyvateľov.

Read More
27 nov
0

Videomanuál k predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS

Pripravili sme pre Vás videomanuál k správnemu predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS a k správnemu vypĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis.

Read More
05 aug
0

Zverejnenie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnešným dňom zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Read More
01 jan
0

Oznámenie NP TOS/02/2020 je uzavreté

Informujeme žiadateľov, že Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS/02/2020 je od 05.08.2021 uzavreté. Žiadosti doručené po […]

Read More
01 jan
0

Hľadá sa opatrovateľka

Pre subjekty zapojené do NP TOS – obce do 1000 obyvateľov evidujeme záujem a dopyt po pracovnej pozícii opatrovateľka – terénnou formou. Využite pracovnú príležitosť a možnosť ostať pracovať vo […]

Read More