EnglishSlovak

Zverejnenie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

  • Domov
  • Zverejnenie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
05 aug
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnešným dňom zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti  terénnej opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach, ktoré túto sociálnu službu v súčasnosti neposkytujú.

Projekt je určený verejným poskytovateľom sociálnych služieb, v tomto prípade obciam s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, právnickým osobám zriadenými alebo založenými obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, alebo spoločným obecným úradom zriadeným obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, ktorí neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách. Realizácia a implementácia projektu je plánovaná na všetky územné kraje Slovenskej republiky.

Postup a kroky zapojenia sa do tohto národného projektu nájdete v časti Ako sa zapojiť , prípadne nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.

Leave A Comment