EnglishSlovak

Nezaradené

20 mar
0

Poďakovanie za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu pre tých najzraniteľnejších

Vážené spolupracujúce subjekty, partneri a poskytovatelia sociálnych služieb, uvedomujúc si závažnosť situácie, ktorá vznikla na Slovensku v súvislosti s výskytom koronavírusu nám dovoľte poďakovať Vám za množstvo vynaloženého úsilia a […]

Read More
12 mar
0

Všeobecné odporúčanie pre výkon pracovnej činnosti asistentov podpory zdravia v teréne

Ísť príkladom pre ostatných a zároveň primárne dbať o vlastnú bezpečnosť. To znamená dodržiavať inštrukcie na spomaľovanie šírenia nákazy a odporúčané postupy v prípade podozrenia prepuknutia nákazy u seba alebo […]

Read More
10 mar
0

Odporúčanie poskytovateľom KC/NDC/NSSDR

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) odporúčame poskytovateľom KC/NDC/NSSDR: vyhnúť sa organizovaniu skupinových/komunitných aktivít, rovnako sa zúčastňovali návštev hromadných a iných verejných podujatí a miest s väčším počtom ľudí; zvýšiť […]

Read More
26 feb
0

Informačné semináre v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave – ZRUŠENÉ!

radi by sme Vás pozvali na Informačné semináre, ktoré organizuje národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Predstavíme základné zmeny v Príručke pre zapojené subjekty do NP BOKKU a v jej […]

Read More
17 dec
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 5.kolo

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni  – 5.kolo – […]

Read More
11 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít – 1.kolo

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v zmysle OZNÁMENIA č. NP BOKKU/01/2019 (formát PDF, 1,08 MB) Kolo Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019 Dátum […]

Read More
01 jan
0

Odborné aktivity

Budovanie odborných kapacít formou podpory komunitnej práce v KC Cieľom podaktivity je pilotné budovanie odborných kapacít pre výkon komunitnej práce v KC ako nástroja na podporu osôb žijúcich v sociálne […]

Read More