EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít - 1.kolo

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít – 1.kolo
11 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v zmysle OZNÁMENIA č. NP BOKKU/01/2019 (formát PDF, 1,08 MB)

  1. Kolo

Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019

Dátum uzávierky: 13.11.2019

Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zaregistrovanú jednu z nasledovných sociálnych služieb:

a) Komunitné centrum (§ 24d) – ďalej KC;

alebo

b) Nízko prahové denné centrum (§ 24b) – ďalej NDC;

alebo

c) Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28) – ďalej NSSDR;

a to v nasledovnom zastúpení : 89 Poskytovateľov z menej rozvinutých regiónov  a  11 Poskytovateľov  z viac rozvinutého regiónu, pričom  bude podporených 16 Poskytovateľov  NDC/NSSDR a 84 Poskytovateľov KC.

V rámci 1. kola bolo celkovo písomne podaných 80 žiadostí.

Úspešní žiadatelia:

P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS  
1. Košický Obec Iňačovce KC  
2. Košický Obec Čičarovce KC  
3. Košický Diecézna Charita Rožňava – Rožňava NDC  
4. Košický Mesto Dobšiná KC  
5. Košický Mesto Čierna nad Tisou  KC  
6. Košický Obec Slavec KC  
7. Košický Obec Rankovce KC  
8. Košický Obec Prakovce KC  
9. Košický Obec Boťany KC  
10. Košický Mesto Rožňava KC  
11. Košický Obec Šamudovce KC  
12. Košický Obec Úbrež KC  
13. Košický Obec Blatné Remety KC  
14. Prešovský Obec Kendice KC  
15. Prešovský Mesto Vranov nad Topľou KC  
16. Prešovský Mesto Hanušovce nad Topľou  KC  
17. Prešovský Arcidiecézna charita Košice – Stropkov KC  
18. Prešovský Mesto Spišské Podhradie KC  
19. Prešovský OZ Familiaris – Svit KC  
20. Prešovský OZ KreDO – Ľubotice NSSDR  
21. Prešovský Obec Benkovce KC  
22. Prešovský Mesto Veľký Šariš KC  
23. Prešovský Obec Ulič KC  
24. Prešovský Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – Lomnička KC  
25. Prešovský Obec Spišský Hrhov  KC  
26. Prešovský Obec Ľubotín KC  
27. Prešovský OZ Tobiáš – Prešov KC  
28. Prešovský Človek v ohrození, n.o. – Sveržov KC  
29. Prešovský Človek v ohrození, n.o. – Kojatice KC  
30. Prešovský Mesto Snina NSSDR  
31. Prešovský Rómsky inštitút – RomaInstitute, n.o. – Prešov KC  
32. Žilinský OZ Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Vyšný Kubín KC  
33. Žilinský OZ Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Sedliacka Dubová KC  
34. Žilinský OZ JekhDrom – Važec NSSDR  
35. Žilinský OZ Konzultačné a informačné centrum EDUKOS – Dolný Kubín KC  
36. Žilinský Mesto Turzovka NSSDR  
37. Žilinský OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže – Trstená KC  
38. Žilinský Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar  – Ružomberok KC  
39. Banskobystrický Mesto Žiar nad Hronom KC  
40. Banskobystrický Obec Veľké Dravce KC  
41. Banskobystrický Obec Málinec KC  
42. Banskobystrický Obec Stará Kremnička KC  
43. Banskobystrický Mesto Fiľakovo KC  
44. Banskobystrický Obec Pohorelá KC  
45. Banskobystrický IN Network Slovakia, n.o. – Lučenec KC  
46. Banskobystrický IN Network Slovakia, n.o. – Cinobaňa KC  
47. Banskobystrický OZ Komunitné Centrum Menšín – Veľký Krtíš KC  
48. Banskobystrický OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa KC  
49. Banskobystrický Obec Prenčov KC  
50. Banskobystrický Obec Mučín KC  
51. Banskobystrický Diecézna Charita Rožňava – Lučenec NDC  
52. Banskobystrický Mesto Poltár KC  
53. Banskobystrický Obec Litava KC  
54. Banskobystrický Mesto Lučenec KC  
55. Banskobystrický Obec Cerovo KC  
56. Banskobystrický Mesto Banská Štiavnica KC  
57. Banskobystrický Mesto Zvolen KC  
58. Banskobystrický OZ Šanca pre Dražice – Dražice KC  
59. Banskobystrický OZ Šanca pre Dražice – Vrbovce nad Rimavicou  KC  
60. Banskobystrický OZ Združenie mladých Rómov – Valaská KC  
61. Trenčiansky SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. – Prievidza KC  
62. Trenčiansky Mesto Myjava KC  
63. Trenčiansky Mesto Partizánske KC  
64. Nitriansky MZ YMCA NESVADY – Nesvady KC  
65. Nitriansky Obec Bátovce KC  
66. Nitriansky Obec Mýtne Ludany KC  
67. Nitriansky Obec Pukanec KC  
68. Nitriansky Obec Tekovské Lužany KC  
69. Nitriansky Obec Pribeta KC  
70. Nitriansky Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa – Šaľa NDC  
71. Trnavský Trnavská arcidiecézna charita – Trnava NDC  
72. Trnavský Trnavská arcidiecézna charita – Piešťany NSSDR  
73. Trnavský OZ Tenenet – Jánovce KC  
74. Trnavský Mesto Veľký Meder  KC  
75. Bratislavský OZ Vagus – Bratislava NDC  
76. Bratislavský OZ Tenenet – Senec KC  
77. Bratislavský Človek v ohrození n.o. – Plavecký štvrtok KC  

Neúspešní žiadatelia:

Z dôvodu odoslania žiadostí po termíne uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni č.: NP BOKKU/01/2019.

P. č.KrajPoskytovateľDruh SS
1.Banskobystrický krajKultúrno – výchovné občianske združenie Láčhodrom – Kokava nad RimavicouKC
2.Prešovský krajObčianske združenie – EURÓPA – Vranov nad TopľouKC
3.Banskobystrický krajMesto JelšavaKC

Leave A Comment