EnglishSlovak

Nezaradené TSP

25 júl
0

Záverečná konferencia NP Terénna sociálna práca v obciach

Vo štvrtok 26. novembra 2015 sa v Hoteli Tatra v Bratislave pri príležitosti ukončenia realizácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach uskutočnila záverečná konferencia projektu. Za účasti približne 180 […]

Read More
25 júl
0

Zapojené obce

a Mapa zapojených obcí a a Obce zapojené do NP TSP (1. – 6. výzva) obec okres kraj počet TSP počet ATSP číslo výzvy 1 Abovce Rimavská Sobota Banskobystrický 1 […]

Read More
25 júl
0

Základné informácie

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného manažmentu a zohľadniť aktuálnu situáciu v problematike zberu dát pre napĺňanie monitorovacích ukazovateľov. Preto bol v podkapitolách […]

Read More
01 jan
0

Mapa zapojených obcí

https://<iframe src=“https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1TBAIyAx_apnfvD1DYQeh7ZGn6skaX6Yk“ width=“640″ height=“480″></iframe>

Read More
01 jan
0

Exploring the Field Social Work in Slovakia – evaluation of programme funded by ESF in 2007 – 2015

Read More