EnglishSlovak

NP Ukrajina

25 apr
0

Usmernenie za účelom zamedzenia možnej duplicity výdavkov

Usmernenie za účelom zamedzenia možnej duplicity výdavkov
Usmernenie pre implementáciu národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (ďalej aj „NP Ukrajina“ ) za účelom zamedzenia možnej duplicity výdavkov medzi výdavkami vynaloženými užívateľmi v rámci národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva a výzvou IROP-PO9-SC91-2023-108.

Read More