EnglishSlovak

NP Spolu pre komunity

14 dec
0

Aktualizácia jednotkových nákladov NP TSP KC

Aktualizované hodnoty jednotkových nákladov na rok 2024, podľa pracovných pozícií, vrátane vyčíslenej hodnoty  maximálneho možného nárokovateľného nákladu za rok 2024 na jednu pracovnú pozíciu.

Read More
06 nov
0

Príručka pre zapojené subjekty – aktivita TSP – platná od 6.11.2023

Aktuálne znenie Príručky pre subjekty zapojené do NP TSP KC -aktivita TSP

Read More
06 nov
0

Príručka pre subjekty zapojené do NP TSP KC – aktivita TSP – účinná do 6.11.2023

Príručka pre subjekty zapojené do NP TSP KC – aktivita TSP – účinná do 6.11.2023 Príručka pre subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá- aktivita TSP (pdf, 1179 […]

Read More
27 sep
0

Záznam z online seminára národného projektu Spolu pre komunity

Prinášame Vám záznam z informačného seminára na tému Špecifiká a podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý Implea zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Read More
14 sep
0

Pozvánka na online seminár národného projektu Spolu pre komunity

Pozývame Vás na informačný seminár, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Read More