EnglishSlovak

Výberové konania pre KSS

11 nov
0

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka metodik/metodička v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/pracovne-ponuky1/pracovna-ponuka-na-poziciu-lektor-ka-metodikmetodicka-v-narodnom-projekte-kvalita-socialnych-sluzieb

Read More