EnglishSlovak

Archive for 6 mája, 2020

06 máj
0

Podporný list pre zariadenia sociálnych služieb zapojené do projektu NP DI PTT

Je nám cťou, že môžeme zverejniť podporný list od pani Lucie Ďuriš Nicholsonovej, poslankyne Európskeho parlamentu – predsedníčky Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, pani Sone Gaborčákovej, štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pani Jany Žitňanskej, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky – predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. List je adresovaný riaditeľkám, riaditeľom, zamestnankyniam a zamestnancom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú úspešne zapojené do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov.

Read More
06 máj
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 3.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 6.3.2020 Dátum uzávierky kola: 2.4.2020 Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až […]

Read More
06 máj
0

Projekt „Prvá pomoc“ pomáha aj sociálnym podnikom

V súvislosti s krízou spôsobenou šírením vírusu COVID-19 spustilo MPSVR SR nový projekt s názvom Prvá pomoc na podporu udržania zamestnanosti pre podnikateľov a živnostníkov. Je určený tým, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov.

Read More
05 máj
0

Návrhy možných opatrení pre vytvorenie plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti COVID 19 pre KC/NDC/NSSDR

Milí poskytovatelia KC/NDC/NSSDR, vzhľadom na zverejnenú informáciu na webovej stránke MPSVR SR o povinnosti zverejniť krízový plán (KP) na svojom webovom sídle Poskytovateľa v termíne najneskôr do 7. mája 2020 sme pre […]

Read More
05 máj
0

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Read More
04 máj
0

Dokumentácia pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

NP TSP II_vzor zmluvy o spolupráci (DOC, 170 kB) NP TSP II_plnomocenstvo (DOC, 40 kB) NP TSP II_logo_ESF_EFRR_A4_P (PDF, 27 kB) NP TSP II_logo_ESF_EFRR_A4_L (PDF, 27 kB) NP TSP II_plagát_A3 […]

Read More
04 máj
0

Schválenie žiadostí zaradených do zásobníka

Riadiaci výbor NP TSP II (ďalej aj „RV“) na svojom úvodnom zasadnutí dňa 10. februára 2020 posudzoval žiadosti predložené v rámci jednej obce. Jednalo sa o žiadosti, ktoré v rámci […]

Read More