EnglishSlovak

Archive for 19 mája, 2020

19 máj
0

Ďalšia odporúčaná literatúra

Ďalšia odporúčaná literatúra Bicková, L. et al. (2011) Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovalů sociálních službě České republiky. ISBN 978-80-904668-1-4. Cienciala, J. et al. (2011) Procesně […]

Read More
19 máj
0

Rozhovor s riaditeľom zariadenia Gaudeamus zapojeného do projektu NP DI PTT

Prinášame Vám rozhovor s PhDr. Štefanom Tvarožekom – riaditeľom zariadenia Gaudeamus v Bratislave, ktoré je jedným zo 49 zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu NP DI PTT. Dozviete sa, aký je súčasný stav v zariadení, prečo sa do projektu zapojili a aké sú ich očakávania…

Read More
19 máj
0

Realizácia výberových konaní počas mimoriadnej situácie

Aktualizácia prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty –  Postupu pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) 12. marca 2020 v súvislosti […]

Read More
19 máj
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 18.4.2021

Aktualizácia príručky reagovala na mimoriadnu situáciu spojenú s mimoriadnymi opatreniami zavedenými za účelom zabránenia šírenia koronavírusu COVID – 19 tak, aby bolo možné realizovať výberové konanie aj počas nej, a to online […]

Read More
14 máj
0

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov – online školenie

Zákon o verejnom obstarávaní nastavil jednoznačné a presné pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami. Pre laika, ktorý s nimi nemá žiadnu skúsenosť, môže byť komplikovaným už ich výklad, nieto ešte ich používanie. Spoločnosť OTIDEA s.r.o. pripravila online školenie Verejné obstarávanie pre začiatočníkov, ktorého sa začiatkom mája zúčastnil Ing. Miroslav Černay, koordinátor Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj.

Read More
13 máj
0

Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Dňa 30.04.2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová zavítala do Veľkého Krtíša. Okrem firiem , v ktorých ani počas pandémie nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov , jej cesta viedla aj za pracovníkmi Komunitného Centra Menšín, […]

Read More
13 máj
0

Opatrenia na pomoc klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Prinášame Vám článok, ktorý zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s prijatými opatreniami na pomoc klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb.

Read More
13 máj
0

Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Dňa 30.04.2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová zavítala do Veľkého Krtíša. Okrem firiem , v ktorých ani počas pandémie nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov , jej cesta viedla aj za pracovníkmi Komunitného Centra Menšín, […]

Read More
11 máj
0

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb

Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb Pandémia ochorenia COVID-19 si vyžiadala potrebu prijať celý rad opatrení o.i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám […]

Read More
06 máj
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 3.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 6.3.2020 Dátum uzávierky kola: 2.4.2020 Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až § 66 […]

Read More