EnglishSlovak

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 3.kolo

  • Domov
  • Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 3.kolo
06 máj
0

Dátum vyhlásenia kola: 6.3.2020

Dátum uzávierky kola: 2.4.2020

Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) zaregistrovanú jednu z nasledovných sociálnych služieb:

a) Komunitné centrum (§ 24d) – ďalej KC;

alebo

b) Nízko prahové denné centrum (§ 24b) – ďalej NDC;

alebo

c) Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28) – ďalej NSSDR;

a to v nasledovnom zastúpení: 89 Poskytovateľov z menej rozvinutých regiónov a 11 Poskytovateľov z viac rozvinutého regiónu, pričom  bude podporených 16 Poskytovateľov NDC/NSSDR a 84 Poskytovateľov KC.

V rámci 3. kola bolo celkovo písomne podaných 5 žiadostí.

Úspešní žiadatelia:

P. č.RegiónKrajPoskytovateľDruh SS
1.MRRTrenčianskySociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia – TrenčínNDC
2.MRRŽilinskýZOEE – NižnáKC
3.MRRŽilinskýV.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže – NámestovoKC
4.MRRBanskobystrickýVaša charita, n.o.  – LučenecNDC

Neúspešný žiadateľ:

Z dôvodu nesplnenia podmienky doplnenia relevantných dokladov k registrácii sociálnej služby k žiadosti na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni č.: NP BOKKU/01/2019 bol neúspešný žiadateľ:

P. č.RegiónKrajPoskytovateľDruh SS
1.MRRKošickýObec Nižná SlanáKC