EnglishSlovak

Archive for 11 októbra, 2019

11 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

OZNÁMENIE  o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Read More
09 okt
0

Dobré príklady z praxe zaujímali prednostov úradov miestnej samosprávy

Grand hotel Permon v Podbanskom bol 2.-3. októbra dejiskom odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.

Read More
09 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 09.10.2019 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci […]

Read More
02 okt
0

Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky

Organizovali sme odborný seminár Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky s aktuálnou podtémou Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý sa konal 11. septembra 2019 v Prešove.

Read More
01 okt
0

Ľudia žijúci v centre sociálnych služieb sa zbližovali s ľuďmi z komunity

Prostredníctvom aktivít, ako bola akcia „Šport nás spája“ v Zákamennom, sa snažíme v spolupráci s manažmentom zapojených zariadení pozitívne prezentovať proces deinštitucionalizácie, vytvárať pozitívne a transparentné vzťahy v komunite a predchádzať odmietaniu zo strany komunity.

Read More
01 okt
0

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje nformačné semináre k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj „NP TOS“), realizovaného v rámci operačného […]

Read More
01 okt
0

Odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR, Úradom pre verejné obstarávanie a  Trenčianskym samosprávnym krajom organizujú […]

Read More