EnglishSlovak

Dobré príklady z praxe zaujímali prednostov úradov miestnej samosprávy

  • Domov
  • Dobré príklady z praxe zaujímali prednostov úradov miestnej samosprávy
09 okt
0

Grand hotel Permon v Podbanskom bol 2.-3. októbra dejiskom odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky.

Dvojdňový program bol na témy skutočne bohatý, o to viac nás teší, že ako prvej sa účastníci konferencie venovali sociálnej ekonomike. Pod názvom „Sociálne podniky a dobré príklady z praxe“ dostali priestor Zdenka Hudáková, skúsená koordinátorka z Regionálneho centra pre sociálnu ekonomiku pre Prešovský kraj, Michal Didik, starosta obce Čirč a zároveň konateľ obecného registrovaného sociálneho podniku Solisko ČIRČ s.r.o. a Rastislav Sloveňák, zástupca ďalšieho obecného registrovaného sociálneho podniku Stráne Invest, s.r.o. z obce Stráne pod Tatrami.

ise017

Základným informáciám – novej legislatíve, ktorú predstavuje zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa venovala Zdenka Hudáková. Nová legislatíva má ambíciu vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do neho poriadok v pojmoch a regulácii, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia, vytvoriť systém podpory a obsiahnuť pravidlá na zamedzenie zneužívania štatútu sociálneho podniku. Ako zákon definuje sociálny podnik, čo všetko musí spĺňať a ako pripraviť základné dokumenty, to zaujalo účastníkov konferencie asi najviac.

ise018

Jedným z prvých obecných podnikov, ktorý požiadal o štatút registrovaného sociálneho podniku, bol ten v Čirči: „Takmer rok nám trvala príprava, definícia strategického zámeru, spracovanie podnikateľského plánu a obsahovej činnosti spoločnosti, „ uviedol vo svojej prezentácii Michal Didik, ktorý prácu konateľa a manažéra podniku vykonáva bez nároku na odmenu. Zadarmo sú aj cenné rady a skúsenosti, ktoré poskytuje všetkým potenciálnym záujemcom vydať sa na cestu sociálneho podnikania vo svojej obci. Podobne, ako to už urobili aj v Stráňach pod Tatrami a v ďalších obciach najmä na východnom Slovensku.

Je ťažké vtesnať množstvo informácií k téme sociálnej ekonomiky do jednej hodiny, ktorá bola v programe konferencie vyhradená sociálnej ekonomike. Pre všetkých záujemcov, ktorí potrebujú viac informácií o legislatíve, o procese registrácie sociálneho podniku, o príprave základných dokumentov, prípadne pomoc a podporu, sú k dispozícii regionálne centrá sociálnej ekonomiky na Slovensku, ktoré na konferencii reprezentovala Zdenka Hudáková.

Dnes je centrum už v každom krajskom meste, adresy a kontaktné údaje sú k dispozícii v sekcii Kontakty.

https://npise.gov.sk/kontakt/

Leave A Comment