EnglishSlovak

Archive for 19 apríla, 2021

19 apr
0

Európska súťaž sociálnych inovácií 2021 – hľadajú sa vaše nápady

Chcete riešiť spoločenské problémy inovatívnymi spôsobmi? Jedna z 3 cien vo výške 50 000 EUR môže byť vaša.
Európska súťaž sociálnych inovácií 2021 má za cieľ podnietiť, podporiť a odmeniť sociálne inovácie a použiť ich na identifikáciu, rozvoj a posilnenie zručností potrebných na riešenie environmentálnych a ekonomických výziev.

Read More
19 apr
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 20.09.2021

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More
16 apr
0

Výsledky hodnotenia v rámci Internej výzvy NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

V rámci implementácie NP TSP II sa okrem tradičnej podpory výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce realizuje aj podpora pre odborné činnosti nadväzujúce na terénnu sociálnu prácu. Na základe internej výzvy zverejnenej […]

Read More
14 apr
0

Sociálny podnik mesta Martin – beseda v Televízii Turiec

8. apríla v podvečerných hodinách privítala moderátorka Televízie Turiec Andrea Liptaiová divákov tejto regionálnej televízie na besede k téme Sociálne podnikanie – aké sociálne podniky na Slovensku existujú a aký je ich cieľ podnikania. Zároveň uviedla informáciu, ktorá ich iste potešila, a to, že v meste Martin práve vzniká sociálny podnik mesta Martin. Hosťami relácie boli dve zainteresované dámy: manažérka RC SE pre Žilinský kraj Ľubica Lövingerová a viceprimátorka mesta Martin Tatiana Červeňová.

Read More
08 apr
0

Investičná pomoc pre sociálne podniky sa rozbehla, ozrejmí vám ju aj inštruktážne video

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike zadefinoval pre fungovanie sociálnych podnikov aj formy ich podpory. Jednou z nich je investičná pomoc. Za týmto účelom už pár mesiacov MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.

Read More
08 apr
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za rok 2020

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v roku 2020.

Read More
08 apr
0

Skúsenosť terénneho pracovníka s očkovaním proti COVID-19

Prinášame Vám krátke video, v ktorom svoju skúsenosť s očkovaním proti COVID-19 prezentuje náš terénny pracovník Pavel Oláh z Hodejova, ktorý spolu so svojimi kolegyňami absolvoval v nemocnici v Rimavskej Sobote druhú dávku očkovania.

Read More
07 apr
0

Odporúčania pre samosprávy pri riešení pandémie koronavírusu COVID-19 v rómskych komunitách

Odborníci a odborníčky v oblasti epidemiológie, ochrany verejného zdravia, terénnej sociálnej práce z radov mimovládnych organizácii, verejnej a štátnej správy sa rozhodli reagovať na situáciu týkajúcu sa prijímaných karanténnych opatrení v čase pandémie a vytvorili Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

Read More