EnglishSlovak

Investičná pomoc pre sociálne podniky sa rozbehla, ozrejmí vám ju aj inštruktážne video

  • Domov
  • Investičná pomoc pre sociálne podniky sa rozbehla, ozrejmí vám ju aj inštruktážne video
08 apr
0

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike zadefinoval pre fungovanie sociálnych podnikov aj formy ich podpory. Jednou z nich je investičná pomoc. Za týmto účelom už pár mesiacov MPSVR SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom finančnú pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku, avšak podmienkou na jeho získanie je schválenie finančného nástroja, resp. istej formy návratného financovania.

Inými slovami, sociálny podnik, ktorý sa uchádza o nenávratnú finančnú pomoc, musí mať najprv schválený úver alebo pôžičku poskytovanú finančným sprostredkovateľom (Slovenskou sporiteľňou, a.s. alebo Social and Economic Investment Company TISE), alebo inou finančnou inštitúciou (napr. bankou).

Nenávratný príspevok môže byť použitý na kapitálové, bežné alebo mzdové výdavky.

Detaily si môžete prečítať v materiáli Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí, alebo je k dispozícii inštruktážne video z dielne MPSVR SR vysvetľujúce všetky podmienky poskytnutia investičnej pomoci.

Zainteresovaní odborníci vrátane zástupcu Slovenskej sporiteľne, a.s., vás v ňom:
• prevedú základnými informáciami,
• objasnia podmienky pomoci,
• upresnia 4 typy opatrení,
• definujú oprávnené výdavky,
• vysvetlia ako postupovať pri žiadosti o investičnú pomoc.

V zmysle odporúčaného postupu MPSVR SR pri žiadosti o investičnú pomoc sú vám kolegovia v  Regionálnych centrách SE pripravení poskytnúť bezplatnú pomoc a podporu.

Leave A Comment