EnglishSlovak

Sociálny podnik mesta Martin – beseda v Televízii Turiec

  • Domov
  • Sociálny podnik mesta Martin – beseda v Televízii Turiec
14 apr
0

8. apríla v podvečerných hodinách privítala moderátorka Televízie Turiec Andrea Liptaiová divákov tejto regionálnej televízie na besede k téme Sociálne podnikanie – aké sociálne podniky na Slovensku existujú a aký je ich cieľ podnikania.
Zároveň uviedla informáciu, ktorá ich iste potešila, a to, že v meste Martin práve vzniká sociálny podnik mesta Martin. Hosťami relácie boli dve zainteresované dámy: manažérka RC SE pre Žilinský kraj Ľubica Lövingerová a viceprimátorka mesta Martin Tatiana Červeňová.

„Čo je to sociálny podnik a kto sa môže zoberať takýmto štýlom podnikania?“ odznela prvá otázka besedy na Ľubicu Lövingerovú a následne dostali diváci veľmi jasné, prehľadné a najmä praxou ilustrované vysvetlenie hlavných znakov sociálneho podnikania.

O jeho nesporných výhodách pre rozvoj regiónu vedeli v martinskom regióne už pred siedmimi rokmi, keď sa intenzívne zaoberali myšlienkou založenia sociálneho podniku. Podarilo sa im síce vybudovať komunitné centrum, ktoré úspešne funguje dodnes, ale sociálnemu podnikaniu vtedajšie podmienky veľmi nepriali, ako priznala viceprimátorka. Preto sa k tejto myšlienke opätovne vrátili po prijatí nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v roku 2018.

„V minulosti bolo veľa prosociálne orientovaných organizácií – chránené dielne, chránené pracoviská, podniky pracovnej integrácie, neziskové organizácie, občianske združenia – ktoré v ich verejnoprospešných aktivitách hatili najmä problémy v otázkach financovania,“ uviedla asi najmarkantnejší rozdiel medzi obdobím pred prijatím zákona o sociálnej ekonomike a v súčasnosti Ľubica Lövingerová. Slovensko sa ním v máji 2018 pridalo k 16 krajinám, ktoré majú sociálne podnikanie legislatívne zarámcované. Okrem taxatívne vymedzených pojmov sociálnej ekonomiky, vytvorenia rovnakých podmienok pre aktérov sociálneho podnikania a systému podpory sociálnych podnikov, zákon priniesol aj podporný systém v podobe Regionálnych centier sociálnej ekonomiky.


Regionálne centrá SE pomôžu pri pláne založiť sociálny podnik

Ako to vyzerá v praxi, v čom všetkom sú centrá nápomocné, ilustrovala na vlastnej skúsenosti viceprimátorka Martina: „Za celým procesom založenia sociálneho podniku bolo a je neuveriteľné množstvo práce. Tu má nezastupiteľné miesto pomoc pani Lövingerovej, ktorá nás presne nasmerovala, aby sme sa napríklad vyhli chybám iných obcí a miest, ktoré už sociálne podniky založené majú. Mne osobne veľmi pomohlo môcť ich navštíviť. Napríklad taký Spišský Hrhov, kde nám pani Lövingerová sprostredkovala návštevu a umožnila vidieť, ako to funguje v realite, akým obrovským prínosom pre obec je fungujúci sociálny podnik. Ak aj boli nejaké pochybnosti, po tejto návšteve sa celkom rozplynuli…“

Leave A Comment