EnglishSlovak

Aktuality


Pozývame Vás na online informačný seminár projektu NP DI PTT, ktorý sa uskutoční dňa 10. januára 2022, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za štvrtý štvrťrok 2021.

IA MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) za odbornej podpory partnerov projektu zorganizovala 30.11.2021 konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách.

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 online.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za august a september 2021.

Pozývame Vás na Vstupný informačný seminár zapojených zariadení sociálnych služieb do 4. cyklu.

Okoč začína s výstavbou

Dňa 24.08.2021 prebehlo slávnostné zahájenie výstavby nových domov v Okoči.

Prinášame Vám odborný článok na tému Rodinné bývanie - komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy.

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) už po druhýkrát.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za júl 2021.