EnglishSlovak

Aktuality


Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov zorganizovala 31.05.2022 konferenciu s názvom „Seniori v sociálnych službách.“

Pozývame Vás na tematický workshop „Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý sa uskutoční 22.06.2022 online.

Pozývame Vás na tematický workshop „Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb“, ktorý sa uskutoční dňa 29. júna 2022 v priestoroch Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Seniori v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 31. mája 2022 prezenčne aj online.

Lektor workshopu „Sexuality v sociálnych službách", Mgr. Ivan Niko, prináša svoje skúsenosti a pohľad na túto tému vo svojom autorskom článku.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci apríl 2022.

Inteligentné obytné budovy

IA MPSVR SR prostredníctvom NP DI PTT zorganizovala 11.04.2022 tematický workshop Inteligentné budovy.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci marec 2022.

Pozývame Vás na tematické workshopy s nasledovnými témami: "Úvod do sexuality v sociálnych službách" a "Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím".

Pozývame Vás na tematický workshop „Inteligentné obytné budovy,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci NP DI PTT.