EnglishSlovak

Aktuality


Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2022.

IA MPSVR SR prostredníctvom NP DI PTT zorganizovala 22.06.2022 tematický workshop Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím.

NP DI PTT

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci máj 2022.

Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov zorganizovala 31.05.2022 konferenciu s názvom „Seniori v sociálnych službách.“

Pozývame Vás na tematický workshop „Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý sa uskutoční 22.06.2022 online.

Pozývame Vás na tematický workshop „Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb“, ktorý sa uskutoční dňa 29. júna 2022 v priestoroch Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Seniori v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 31. mája 2022 prezenčne aj online.

Lektor workshopu „Sexuality v sociálnych službách", Mgr. Ivan Niko, prináša svoje skúsenosti a pohľad na túto tému vo svojom autorskom článku.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci apríl 2022.