EnglishSlovak

Aktuality


Inteligentné obytné budovy

IA MPSVR SR prostredníctvom NP DI PTT zorganizovala 11.04.2022 tematický workshop Inteligentné budovy.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci marec 2022.

Pozývame Vás na tematické workshopy s nasledovnými témami: "Úvod do sexuality v sociálnych službách" a "Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím".

Pozývame Vás na tematický workshop „Inteligentné obytné budovy,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci NP DI PTT.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci február 2022.

Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 5. cyklu.

Pozývame Vás na Vstupný informačný seminár zapojených zariadení sociálnych služieb. Cieľom seminára je zapojeným zariadeniam predstaviť systém práce jednotlivých partnerov projektu a organizačno-technické informácie spojené

Predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT (ďalej „žiadosť“) bolo možné v čase od 22.12.2021 do 21.01.2022. Hodnotenie predložených žiadostí

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci január 2022.

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok 2022!