EnglishSlovak

Tematické workshopy zamerané na sexualitu v sociálnych službách

  • Domov
  • Tematické workshopy zamerané na sexualitu v sociálnych službách
05 apr
0

Pozývame Vás na dva tematické workshopy s nasledovnými témami:
           

  • Úvod do sexuality v sociálnych službách,
  • Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím,

ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).


Téma: Úvod do sexuality v sociálnych službách

Dátum: 27.04.2022
Forma: prezenčná
Miesto
: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Čas: od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 30
Program workshopu Úvod do sexuality v sociálnych službách
Registrácia:https://docs.google.com/forms/d/1MxVHzAbgyAytoLbesARoumZ4owJUSmh7PnSABKV7W7s/

Prihlásiť sa na tento termín môžete do 22.04.2022.

Téma: Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím
Dátum: 18.05.2022
Forma: prezenčná
Miesto
: Bratislava (presné miesto konania bude oznámené dva dni pred konaním workshopu)
Čas: od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 30
Program workshopu Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím
Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/1cJT2qjndJSRtGcxcwIe_soKgzeboe2MOcOi_HQ53O_4/

Prihlásiť sa na tento termín môžete do 13.05.2022.

Cieľom tematických workshopov  je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie z oblasti sexuality v sociálnych službách, prejavov nenaplnenej sexuality, práce so zamestnancami v sociálnych službách a práce s rodinou. Účastníci ďalej nadobudnú znalosti z oblasti sexuality ľudí s mentálnym postihnutím, psychosexuálneho vývoja, metód a techník práce v oblasti sexuality a ich praktického nácviku.

Tematické workshopy na seba nenadväzujú a preto nie je potrebné prihlasovať sa na oba workshopy.

Kapacita miest je limitovaná. Vaše prihlásenie bude považované za záväzné. V prípade, že sa nebudete môcť tematického workshopu zúčastniť, prosíme Vás, o písomné odhlásenie minimálne dva dni pred konaním workshopu.