EnglishSlovak

Aktuality


V súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19 bol v zariadeniach sociálnych služieb na celom Slovensku 6.marca 2020 vydaný zákaz návštev v zariadeniach

Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, ktorý je zapojený do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov  v spolupráci s OZ Terra