EnglishSlovak

Aktuality


V Trenčíne sa konal 30. mája 2019 úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

Pozývame Vás na Tematický workshop – Zdravé a bezpečné bývanie, ktorý sa uskutoční dňa 19.6.2019 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenia sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019

Pre zariadenia sociálnych služieb zapojené do národného projektu prostredníctvom Oznámenia: NP DI PTT/01/2019

WHO Quality Rights Toolkit

Ako budeme hodnotiť pripravenosť zariadení sociálnych služieb?

Medzinárodný odborný seminár sa uskutoční 21. mája 2019 v Bratislave

Ukončili sme prijímanie žiadostí o zapojenie sa do projektu v 1. kole

Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia

Povinná publicita

Na stiahnutie: LOGO ESF (54 kB) Na stiahnutie: Označenie priestorov (394 kB)