EnglishSlovak

Úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov

  • Domov
  • Úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov
10 jún
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) zorganizovalav Trenčíne dňa 30. mája 2019 úvodný workshop národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Zúčastnilo sa na ňom viac ako 70 zástupcov zariadení sociálnych služieb a vyšších územných celkov (VÚC), ktorí sa úspešne zapojili do prvého kola projektu NP DI PTT.

Účastníkom workshopu poskytli cenné informácie doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), PhDr. Viera Záhorcová, PhD. zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania (SÚPZ), doc. Ing. arch. Lea Rollová z Výskumného a školiaceho centra- CEDA pri Fakulte architektúry STU v Bratislave, a z Implementačnej agentúry MPSVR SR to bol PhDr. Miroslav Cangár, PhD. a manažérka projektu NP DI PTT Mgr. Katarína Slamená.

Slavomír Krupa, okrem iného poďakoval zapojeným zariadeniam sociálnych služieb a zástupcom VÚC za ich snahu transformovať systém poskytovania sociálnych služieb na Slovensku (prezentácia). Viera Záhorcová hovorila o význame aktivizácie a pracovného začlenenia v komunite (prezentácia). O možnostiach a princípoch univerzálneho navrhovania v stavebníctve informovala Lea Rollová (prezentácia) a bližšie informácie o konkrétnych aktivitách projektu poskytli Miroslav Cangár (prezentácia) a Katarína Slamená (prezentácia).

Workshopom v Trenčíne sme odštartovali odborné workshopy, ktoré sú určené pre zariadenia sociálnych služieb, poskytovateľov sociálnych služieb a širokú odbornú i laickú verejnosť. Budú zamerané na zaujímavé témy týkajúce sa procesu deinštitucionalizácie a trendov v jednotlivých oblastiach poskytovania sociálnych služieb, ako napríklad význam individuálneho prístupu a plánovania, dôležitosť pracovného začlenenia a aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb, princípy univerzálneho navrhovania, atď. Odborné workshopy organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s partnermi projektu NP DI PTT. Prvý zo série odborných workshopov sa uskutoční dňa 19.6.2019 v Bratislave a bude sa venovať téme zdravého a bezpečného bývania.

Okrem workshopov začíname v rámci projektu poskytovať zapojeným zariadeniam a poskytovateľom sociálnych služieb aj akreditované vzdelávanie, poradenstvo, konzultácie, supervízie, robiť osvetu podporovanému zamestnávaniu a scitlivovať verejnosť. O všetkých aktivitách Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke projektu https://npdi.gov.sk/ a na Facebooku https://www.facebook.com/npdisr/

Leave A Comment