EnglishSlovak

Aktuality


Bola to dlhá cesta

Bola to dlhá cesta Slávnostné odovzdanie kľúčov od nových bývaní klientom Domova sociálnych služieb SLATINKA (DSS Slatinka) sa uskutočnilo 12. októbra 2022

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za leto 2022 Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za leto 2022 (docx, 1,90 MB)

Domov sociálnych služieb pri Leviciach zapojený do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý v minulosti upútal aj

Pozývame Vás na tematický workshop „Výstavba komunitného bývania v sociálnych službách“, ktorý sa uskutoční 06.09.2022 v Bratislave.

Pozývame Vás na dva tematické workshopy - "Úvod do sexuality v sociálnych službách".

IA MPSVR SR prostredníctvom NP DI PTT zorganizovala 29.06.2022 tematický workshop Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb.

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2022.

IA MPSVR SR prostredníctvom NP DI PTT zorganizovala 22.06.2022 tematický workshop Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím.

NP DI PTT

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci máj 2022.