EnglishSlovak

Aktuality


Výstava zachytáva proces deinštitucionalizácie – zmenu starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby z veľkokapacitných na príjemné menšie komunitné zariadenia.

Tematický workshop – Univerzálne navrhovanie budov komunitných sociálnych služieb v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Pozývame vás na tematický workshop „Univerzálne navrhovanie budov komunitných

Tematický workshop – Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím Pozývame vás na tematický workshop „Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR

Tematické workshopy – Dobrá prax z aktivizácie azamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v NP DI PTT Pozývame Vás na dva tematické workshopy „Dobrá prax

Bola to dlhá cesta

Bola to dlhá cesta Slávnostné odovzdanie kľúčov od nových bývaní klientom Domova sociálnych služieb SLATINKA (DSS Slatinka) sa uskutočnilo 12. októbra 2022

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za leto 2022 Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za leto 2022 (docx, 1,90 MB)

Domov sociálnych služieb pri Leviciach zapojený do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý v minulosti upútal aj

Pozývame Vás na tematický workshop „Výstavba komunitného bývania v sociálnych službách“, ktorý sa uskutoční 06.09.2022 v Bratislave.

Pozývame Vás na dva tematické workshopy - "Úvod do sexuality v sociálnych službách".

IA MPSVR SR prostredníctvom NP DI PTT zorganizovala 29.06.2022 tematický workshop Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb.