EnglishSlovak

Tematické workshopy - Úvod do sexuality v sociálnych službách

  • Domov
  • Tematické workshopy – Úvod do sexuality v sociálnych službách
04 aug
0

Pozývame Vás na dva tematické workshopy „Úvod do sexuality v sociálnych službách“, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Dátum: 07.09.2022
Forma: prezenčná
Miesto
: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, 040 01 Košice
Čas: od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 30
Program workshopu Úvod do sexuality v sociálnych službách

Registrácia: Prihláška na Tematický workshop: „Úvod do sexuality v sociálnych službách.“07.09.2022 – Košice – Prezenčne (google.com)


Dátum: 08.09.2022
Forma: prezenčná
Miesto
: Hotel Arcade, SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
Čas: od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 30
Program workshopu Úvod do sexuality v sociálnych službách

Registrácia: Prihláška na Tematický workshop: „Úvod do sexuality v sociálnych službách.“08.09.2022 – Banská Bystrica – Prezenčne (google.com)

Cieľom workshopu bude zmapovať sexualitu v sociálnych službách z teoretického a praktického hľadiska. Konkrétne sa budeme venovať témam ako: právo na intimitu, vzťahy a sexualitu. Zameriame sa na tému sexuality, intimity a partnerských vzťahov v zariadení. Povieme si o technikách zvládania sexuálneho obťažovania klientov voči zamestnancom. Ukážeme si deeskalačné techniky agresívneho správania klientov. Povieme si o postojoch zamestnancov v práci v oblasti sexuality, intimity a partnerských vzťahoch s prijímateľom sociálnej služby. Ukážeme si rôzne nástroje práce s intimitou, vzťahmi a sexualitou v sociálnych službách.  

Kapacita miest je limitovaná. Vaše prihlásenie bude považované za záväzné. V prípade, že sa nebudete môcť tematického workshopu zúčastniť, prosíme Vás, o písomné odhlásenie minimálne dva dni pred konaním workshopu.