EnglishSlovak

Riaditeľka Dobrého domova Santovka: Musíte chcieť a musíte vedieť, čo chcete

  • Domov
  • Riaditeľka Dobrého domova Santovka: Musíte chcieť a musíte vedieť, čo chcete
19 aug
0

Domov sociálnych služieb pri Leviciach zapojený do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý v minulosti upútal aj pozornosť prezidentky, navštívili ľudia z Implementačnej agentúry, aby   na vlastné oči videli, kam sa zariadenie posúva a ako sa darí robiť zmeny najmä v oblasti  využívania moderných technológií.

Zariadenie sociálnych služieb v pôsobnosti obce Santovka vzniklo už v roku 1952. Pôvodný majiteľ nehnuteľnosti daroval budovu obci aj s veľkým priľahlým pozemkom  s podmienkou, že objekt bude slúžiť  výhradne na poskytovanie sociálnych služieb. A tak  sa prostredie bývalého kaštieľa dopĺňa s modernými domčekmi v pozadí, ktoré sú nabité novodobými technológiami. Tie uľahčujú prácu nie len zamestnancom, ale hlavne vedia zachrániť životy klientov.

K dnešnému dňu majú 88 ubytovacích miest. “Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného finančného príspevku na  projekt našich domov vo výške 1 918 283,45 €,” objasnila riaditeľka Jana Chrobáková a dodala, že cieľom je začlenenie klientov späť do komunity formou vytvorenia vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie nových inovatívnych sociálnych služieb.

Demokracia v praxi

V praxi to vyzerá tak, že 24 seniorov už môže žiť v samostatných bezbariérových bytových jednotkách, ktoré sú dvojlôžkové s vlastnou kuchyňou, obývačkou a chodbou. Ubytovať sa môže aj pár. “Je tu krajšie ako doma,” hovorí klientka zariadenia a ukazuje na obývačku, kde má veľký televízor. S nápadom bytov s veľkým súkromím prišli klienti sami. Cieľom bolo, aby si mohli vyjsť na prechádzku, venovať sa záhrade kedy chcú alebo si len zariadiť deň podľa seba. Pravidelne sa vedenie zariadenia demokraticky radí spolu so seniormi o všetkých ich návrhoch a potrebách, často aj o tom, čo by si priali počas týždňa na obed.

Jedna kniha a brožúra spod stolíka

Aktuálny stav však nie je definitívny. Zlepšovať sa dá vždy, no ide to jednoduchšie ako na začiatku. Riaditeľka so svojím tímom priznáva, že práve ten bol zložitý. Rozhodnutie vykročiť na cestu transformácie prijali po inšpiratívnom stretnutí s odborníkmi na deinštitucionalizáciu. Nad transformačným plánom strávili celé noci a všetky veci si navrhli sami. “Musíte chcieť a musíte vedieť, čo chcete,” vysvetľuje Chrobáková na margo prípravy prvého transformačného plánu. “Robili sme ho podľa jednej knihy a brožúrky, ktorú sme si našli na MPSVR SR pod stolíkom,” a dodáva, že intenzívne spolupracovali aj na zapracovaní zmien v komunitnom pláne  obce.

V transformačnom pláne číslo dva si však už nechali poradiť a pomôcť aj odborníkmi zo spomínaného národného projektu DI PTT a jeho partnerov. Ako hovorí vedúca opatrovateľského úseku Renáta Tóthová, experti, ktorých poskytli, boli veľmi nápomocní najmä v oblasti vzdelávania  nových zamestnancov.

Budúcnosť je neistá

Keďže pri prezentácii DSS Santovka sedeli a naberali inšpiráciu aj ľudia z mestského zariadenia v Šali, ktoré je aktuálne zapojené do  NP DI PTT a tvorí transformačný plán, padla aj otázka, koľko stáli inovatívne technológie. “Zhruba 250 tisíc. A učíme s nimi narábať aj klientov,” hovorí Jana Baťová, vedúca sociálneho úseku. Zariadenie používa a zavádza do praxe aj vlastný elektronický monitorovací systém prepojený na  inteligentné hodinky, ktoré má každý senior v domčeku.  Pre porovnanie však mesiac pobytovej služby stojí prijímateľa zhruba 530 €.

Tak, ako všetkým zariadeniam, aj im by pomohli nové možnosti financovania, s ktorými je potrebné zabezpečiť udržateľnosť zmien v zariadení a motivovať zemestnancov. Obávajú sa neistej budúcnosti…