EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Bola to dlhá cesta
19 okt
0

Bola to dlhá cesta

Slávnostné odovzdanie kľúčov od nových bývaní klientom Domova sociálnych služieb SLATINKA (DSS Slatinka) sa uskutočnilo 12. októbra 2022 v Lučenci. Rekonštrukciou štyroch objektov tak SLATINKA dokončila proces transformácie a deinštitucionalizácie, na ktorý sa vydala v roku 2008. Stala sa tak prvým zariadením na Slovensku, ktoré sa môže popýšiť úplným prechodom z inštitucionálne poskytovaných sociálnych služieb na komunitné služby. Väčšina z 85 prijímateľov sociálnych služieb tak nájde nový domov. Zariadeniu DSS Slatinka, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, sa podarilo získať európske peniaze zo zdrojov IROP. Župa projekt dofinancovala do sumy presahujúcej 3 milióny eur.

„Je dôležité byť odvážny a nevzdávať sa,“ uviedla Denisa Nincová.

Proces zmeny naštartovala bývalá riaditeľka zariadenia Alena Kelemenová, po nej prebrala štafetu Denisa Nincová a finálny úspech zavŕšila súčasná riaditeľka Renáta Šimová. Tá informovala o priebehu a realizácii rekonštrukčných prác jednotlivých objektov.  

Tri sa nachádzajú v meste Lučenec a jeden objekt sa nachádza v obci Vidiná.
V spomenutej obci sa budú poskytovať sociálne služby s týždenným pobytom pre desiatich ľudí s mentálnym postihnutím. V objekte sa nachádzajú dve bytové jednotky s bezbariérovým vstupom a výťahom. Komfort prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečený bezbariérovými kuchyňami a kúpeľňami.

Objekt Matejovie sa nachádza v Lučenci a je určený pre dvanástich prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím s vysokou mierou podpory. Bezbariérový vstup do objektu je zabezpečený rampou a výťahom. Objekt disponuje bezbariérovými vnútornými priestormi.

Objekt Matejovie

Ďalší objekt sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici, kde sa budú poskytovať služby podporovaného bývania pre dvanástich prijímateľov sociálnych služieb so strednou a nižšou mierou podpory. V tomto objekte bolo nadstavované jedno poschodie a nachádzajú sa tu dve bytové jednotky. Na prvom nadzemnom podlaží sú dve jednolôžkové izby a 2 dvojlôžkové izby. Na hornom poschodí sú tri samostatné izby tzv. garsónky, z ktorých každá disponuje vlastnou bezbariérovou kuchyňou a sociálnym zariadením.

Objekt na Rázusovej ulici patrí mestu a bude poskytovať špecializované služby dvanástim prijímateľom s najvyššou mierou podpory.

Objekt na Rázusovej ulici

Všetky budovy sú vybavené zdravotníckymi pomôckami, ktoré uľahčujú zamestnancom prácu pri manipulácii s prijímateľmi so zníženou mierou pohybu ako sú napríklad transportné lehátka a mobilné zdvižné zariadenia.

Rekonštrukčné práce prebiehali v súlade s univerzálnym navrhovaním, Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, spolu s vyhláškou Ministerstva životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti.

Bola to dlhá cesta, ktorá netrvá len od roku 2018. Zažili sme kadečo a naším spoločným cieľom bolo a je zvýšiť kvalitu života ľudí v našich zariadeniach,“  povedala Renáta Šimová riaditeľka zariadenia.

V Slatinke odviedli kus veľkej a náročnej práce, ktorá teraz prináša svoje ovocie. Prijímatelia sociálnych služieb majú väčšiu mieru súkromia, môžu si plánovať veci podľa svojich predstáv, majú možnosť nájsť si prácu a začleniť sa do komunity.
Presne takto by malo vyzerať poskytovanie sociálnych služieb v 21. storočí.