EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Tematický workshop – Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím
26 jan
0

Tematický workshop – Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím

Pozývame vás na tematický workshop „Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Workshop sa organizuje v spolupráci s partnerom projektu: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.

Dátum: 28.02.2023
Forma: online
Čas: od 9.00 h. – 13.00 h.
Program workshopu Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím

Registrácia: Prihláška na Tematický workshop NP DI PTT: „Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím“ 28.02.2023 – ONLINE (google.com)

Cieľom workshopu bude predstavenie základných tém Dohovoru o ľudských právach – Prístupnosť, Právo na vzdelávanie, Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity, Búranie mýtov. Počas workshopu sa budeme snažiť odpovedať na otázku: prečo potrebujem nezávislý život? Ďalej sa pozrieme na Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnohodnotnú participáciu vo všetkých oblastiach spoločnosti. Celá tematika bude obohatená príkladmi dobrej praxe z participatívneho výskumu, taktiež praktickými ukážkami toho, ako pracovať a rozvíjať svoju odbornú prax. Workshop bude vedený Mgr. Annou Chalachanovou Ph.d., vysokoškolskou pedagogičkou, VID Specialzed University, Nórsko.