EnglishSlovak

Tematický workshop – Výstavba komunitného bývania v sociálnych službách

  • Domov
  • Tematický workshop – Výstavba komunitného bývania v sociálnych službách
05 aug
0

Pozývame vás na tematický workshop „Výstavba komunitného bývania v sociálnych službách“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Dátum: 06.09.2022
Forma: prezenčná
Miesto
Implementačná agentúra MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Čas: od 9.00 h – 17.00 h
Kapacita: 30
Program workshopu Výstavba komunitného bývania v sociálnych službách

Registrácia: Prihláška na Tematický workshop: „Výstavba komunitného bývania v sociálnych službách. Ekologická, sociálna a ekonomická udržateľnosť stavby. Bezpečnosť prijímateľa.“ 06.09.2022 – Bratislava – Prezenčne (google.com)

Cieľom workshopu bude predstavenie inteligentných technológií, pomôcok pre klientov, predstavenie átriového domu na základe štúdie, vysvetlenie investičných fondov z Plánu obnovy a odolnosti, venovanie sa výzve: kritériám, norme STN, príprave investičných projektov a architektonických štúdií s konkrétnymi príkladmi stavieb.

Kapacita miest je limitovaná. Vaše prihlásenie bude považované za záväzné. V prípade, že sa nebudete môcť tematického workshopu zúčastniť, prosíme Vás, o písomné odhlásenie minimálne dva dni pred konaním workshopu.