EnglishSlovak

Tematický workshop - Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb

  • Domov
  • Tematický workshop – Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb
16 máj
0

Pozývame Vás na tematický workshop „Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Dátum: 29.06.2022

Forma: prezenčná
Miesto
: hotel Modena, Vlčie Hrdlo 1/A, 824 12 Bratislava
Čas: od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 30 miest
Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/1stU0oJ21RYvbz2OMTHlbDutOvrCah5bygCoNuRTWYNE

Program workshopu – Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb

Prihlásiť sa na tento termín môžete do štvrtka 23.06.2022.

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie z oblasti aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb, plánovania z pohľadu špecifických potrieb, vplyvu prostredia na aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb.

Kapacita miest je limitovaná. Vaše prihlásenie bude považované za záväzné. V prípade, že sa nebudete môcť tematického workshopu zúčastniť, prosíme Vás, o písomné odhlásenie minimálne dva dni pred konaním workshopu.