EnglishSlovak

Tematický workshop - Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím

  • Domov
  • Tematický workshop – Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím
20 máj
0

Pozývame Vás na tematický workshop „Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Dátum: 22.06.2022

Forma: online cez aplikáciu MS TEAMS
Čas:
 od 9:00 h – 13:00 h

Registrácia:https://docs.google.com/forms/d/1FPoRfUtTLukduxkM65_6aPSlxNbqIF_QVancuewyXN4

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie z oblasti inklúzie osôb so zdravotným postihnutím v spoločenskom živote. Workshop sa bude venovať aj podporným a asistenčným technológiám pri aktivizácii osôb so zdravotným postihnutím.

Prihlásiť sa na tento termín môžete do pondelka 20.06.2022.

Program tematického workshopu – Podporné technológie pri aktivizácii