EnglishSlovak

Regionálna odborná konferencia - Seniori v sociálnych službách

  • Domov
  • Regionálna odborná konferencia – Seniori v sociálnych službách
04 máj
0

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Seniori v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 31. mája 2022 v hoteli Color, Pri Starom mýte 3095/1 v Bratislave.
Konferencia sa bude konať aj online formou.

Odbornú konferenciu organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Partnermi projektu sú Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a CEDA – Fakulta architektúry a dizajnu STU.

Cieľom konferencie je spolu s odborníkmi na služby pre seniorov zhodnotiť, či je deinštitucionalizácia vhodná pre seniorov, ako pomôcť zlepšením bývania seniorov k nezávislému životu a aké modely práce so seniormi sú úspešné.

V prípade záujmu prosíme, potvrďte Vašu účasť prostredníctvom registrácie najneskôr do piatka 27. mája 2022.

Registrovať sa môžete tu:
https://konferencia.npdi.sk/sign/up

Prihláseným záujemcom následne zašleme 30. mája 2022 prihlasovací link.

Program Regionálnej odbornej konferencie – Seniori v sociálnych službách

Pozvánka